Društvo

Predsednica: Brigita Rupar,

Člani izvršnega odbora so: Ajda Eiselt Čreslovnik, Petra Videmšek, Marina Ristić, Irena Borštnar,  Darja Fišer.

Člani nadzornega odbora so: Irena Pudgar, Sonja Žorga in Darja Matičetova.

Častno razsodišče sestavljajo: Alenka Kobolt, Tea Smonker in Roberta Noemi.