Supervizor

Strokovni članek Sonje Žorga: Supervizor kot ključni dejavnik pri oblikovanju supervizijskega odnosa Socialna_URN-NBN-SI-DOC-KS9I6KU9