Članstvo v mednarodnih organizacijjah

Društvo je včlanjeno v evropsko supervizijsko združenje ANSE. ANSE je zveza društev za supervizijo Evropskih držav in predstavlja več kot 9000 supervizorjev in koučev iz 22 držav.

Odmevnejše dejavnosti so Poletne šole, ki jih ANSE organizira v sodelovanju z državo gostiteljico, Mednarodne intervizijske skupine, ki udeležencem nudijo priložnost za medsebojno učenje, spoznavanje supervizije v drugih državah in razvoj medkulturnih kompetenc. ANSE in partnerji izvajajo tudi projekt Vseživljenjskega učenja ECVISION, Evropski sistem za primerjavo in vrednotenje kompetenc supervizorjev. Izdaja tudi spletni časopis ANSE Journal.