Etične smernice supervizorjev

Društvo je sprejelo Etične smernice za supervizorje (.pdf), ki določajo kakovostno raven dela sueprvizorjev.