Etične smernice supervizorjev

Društvo je sprejelo

Etične smernice za supervizorje (.pdf),

ki določajo kakovostno raven dela sueprvizorjev.

Moralna načela, iz katerih izhaja supervizor in v skladu s katerimi ravna, so:

avtonomnost, pravičnost, dobronamernost, neškodljivost in zvestoba.

To pomeni, da:
 se supervizor odloča in ravna skladno s svojimi vrednotami, hkrati pa ne pozabi na
pravice drugih;
 supervizor ob vsaki intervenciji razmisli o lastnostih in stanju supervizanta, ki mu je
intervencija namenjena;
 se supervizor drži načela »predvsem nikomur ne škodim«;
 supervizor spodbuja supervizanta, naj ob vsaki refleksiji svojega ravnanja in pri
načrtovanju nadaljnjega ravnanja razmišlja o neškodovanju klientu;
 je supervizor lojalen, zanesljiv in spoštuje obveze.