Kdo smo mi?

Društvo za supervizijo je bilo ustanovljeno leta 1997 in združuje supervizorje, ki delujejo na pedagoškem, socialnem, zdravstvenem in poslovno gospodarskem področju. Sedež društva je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani od koder prihajajo tudi prvi supervizorji razvojno edukativnega modela.

Društvo vodi predsednik skupaj z izvršnim odborom. Članarina znaša 20 eurov. Člani dobivajo vsa obvestila o dejavnosti društva na svoje elektronske naslove. Društvo prireja strokovna srečanja za člane in druge zainteresirane strokovnjake pri čemer imajo člani popust pri uveljavljanju kotizacij.

Društvo za supervizijo se je novembra 2016 preimenovalo v Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje. Člani imajo možnost sodelovati v mednarodnih aktivnostih društva v okviru evropske zveze združenj za supervizijo ANSE, za katere lahko pridobijo tudi finančne olajšave.  http://www.anse.eu/

Učenje je za nas na prvem mestu.

Kontakt: drustvoskos@gmail.com

Predsednica: Marina Ristić

Naslov:
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

Davčna številka: 99417707
(društvo ni zavezanec za DDV)

Poslovni račun:
Delavska hranilnica
SI56 6100 0001 5343 904