O superviziji

supervizija

Supervizija je oblika poklicne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kvalitetnejšega poklicnega dela in spodbujanja osebnega razvoja. Namenjena je posameznikom, skupinam in organizacijam za doseganje boljših delovnih učinkov.

Supervizorji s poslušanjem, zastavljanjem ključnih vprašanj in drugimi tehnikami pomagajo udeležencem pri iskanju najboljših rešitev.

Koristi supervizije

Udeleženci s pomočjo supervizije izboljšujejo svoje dosežke na poklicnem področju, pridobivajo boljši vpogled v svoj način komuniciranja in ozaveščajo svoje razmišljanje, doživljanje in ravnanje. Zaradi tega bolje obvladujejo poklicne in osebne izzive, naučijo se postavljati cilje in jih dosegati.

Kako poteka supervizija

Supervizija poteka individualno ali v skupini. Število srečanj je odvisno od ciljev udeležencev. Individualna supervizija traja običajno 1 uro, skupinska pa 2 do 3 ure.

Za več informacij si lahko preberete 2 mednarodni publikaciji, ki jih je društvo prevedlo v slovenščino.