Darja Fišer

Elektronski naslov dfiser@siol.net
Telefonska številka 041-333-982
Naslov spletne strani http://www.daftis.si/
Področje supervizijskega dela Socialno varstvo, Izobraževanje, Gospodarstvo – management, Vodstva

Supervizijski model  in oblika

 

Lastni model supervizije »Biti jaz in slediti sebi«

Equine Coaching / kovčing s pomočnikom konjem

 

Izobrazba in usposobljenost

 

1992 Pedagoška fakulteta Maribor / vzgojitelj predšolskih otrok / specialna pedagogika VI. stopnja

2002 Fakulteta za organizacijo in management Kranj / diplomirana managerka VII/1

2004 NPK – tolmačica slovenskega znakovnega jezika

2006 Fakulteta za socialno delo Ljubljana / diplomirana socialna delavka VII/1

2007 Fakulteta za socialno delo Ljubljana / univerzitetna diplomirana socialna delavka VII/2

Danes – doktorandka na Fakulteti za organizacijo in management Kranj

Zaposlitev

 

supervizija v okviru DAFTIS, tolmačenje, inženiring in svetovanje, Darja Fišer s.p.
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb

FIŠER, Darja. Konferenca Mind tricks : our brain is the limit/Triki mišljenja – naši možgani imajo omejitve 13. – 14. 9. 2014, Antwerpen, Belgija. Ko govorijo roke, ISSN 2232-2752, dec. 2014, letn. 8, št. 19, str. 9-15, ilustr. http://www.tolmaci.si/_doc/Ko_govorijo_roke_december_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 277800448]

FIŠER, Darja. Lastna odgovornost za svoj cilje je biti motiviran. Rina, ISSN 1580-4178, feb./mar. 2014, letn. 14, št. 4, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 272790016]

FIŠER, Darja. Moja osebnost = vir motivacije. Rina, ISSN 1580-4178, apr./maj 2014, letn. 14, št. 5, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 273922304]

FIŠER, Darja. Moja motivacija = ključna za moje motivirano delovanje. Rina, ISSN 1580-4178, jun./jul. 2014, letn. 14, št. 6, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 274339072]

FIŠER, Darja. Ustvarjalnost v delovanju + razmišljanje izven okvirjev = moja visoka motivacija. Rina, ISSN 1580-4178, avg./sep. 2014, letn. 15, št. 1, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 275194368]

FIŠER, Darja. Biti sproščen, biti jaz in slediti sebi = biti motiviran jaz. Rina, ISSN 1580-4178, dec. 2014/jan. 2015, letn. 15, št. 3, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 277712896]

FIŠER, Darja, MIGLIČ, Gozdana. Designed competency model for Slovene sign language interpreters. V: 34. Mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Portorož, 25.-27. marec 2015. DOUCEK, Petr (ur.), NOVAK, Aleš (ur.), PAAPE, Björn (ur.). Internacionalizacija in sodelovanje : zbornik 34. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Internationalization and cooperation : proceedings of the 34th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2015, str. 285-295, ilustr. [COBISS.SI-ID 7418643]

FIŠER, Darja, MIGLIČ, Gozdana. The issue of competency model for Slovene sign language interpreters. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Fokus 2020 : zbornik 33. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Focus 2020 : proceedings of the 33rd International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2014, str. 831-837. [COBISS.SI-ID 7272467]

FIŠER, Darja, MIGLIČ, Gozdana. Competency model for Slovene sign language interpreters. V: 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22. 3. 2013, Portorož, Slovenija. BALANTIČ, Zvone (ur.), et al. Pametna organizacija : talenti, vitka organiziranost, internet stvari : zbornik 32. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Smart organization : high potentials, lean organization, internet of things : proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2013, str. 1277-1284. [COBISS.SI-ID 7152403]

FIŠER, Darja. Standardizacija dela tolmačev znakovnega jezika = Standardization of the work of sign language interpreters. V: 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia. FERJAN, Marko (ur.), et al. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti = Quality, innovation, future : proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 1475-1479, ilustr. [COBISS.SI-ID 512588336]

FIŠER, Darja. Dinamičnost, razvoj in rast na socialnem področju = Dynamics, development and growth in the social field. Mednarodno inovativno poslovanje, ISSN 1855-6175, 2012, letn. 4, št. 2. http://journal.doba.si/letnik_4_(2012)_st__2. [COBISS.SI-ID 512580912]

FIŠER, Darja, MIGLIČ, Gozdana. Standardi kakovosti dela tolmačev slovenskega znakovnega jezika = Quality standards of the Slovene sign language interpreters’ work. V: 30. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portož, 23.-25. marec 2011. FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). Organizacija prihodnosti : zbornik 30. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 23.-25. marec 2011 = Future organization : proceedings of the 30th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2011, str. 312-318. [COBISS.SI-ID 6967059]

FIŠER, Darja. Marginalne družbene skupine : višješolski učbenik. Maribor: Doba Epis, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6818-00-1. [COBISS.SI-ID 64330753]

 

FIŠER, Darja. Izgorevanje na delovnem mestu. Socialni izziv, ISSN 1408-9483, jun. 2008, letn. 14, št. 27, str. 18-23. [COBISS.SI-ID 512565296]

Ta vnos je bil objavljen v Supervizorji. Zaznamek za trajno povezavo.