Spletni pripomočki za delo na daljavo

Veliko je orodij na spletu za oddaljeno delo s skupinami. Delim jih sproti na FB strani in sprašujete me po povezavah. Bom poskusila nekaj jih zbrati na enem mestu. 

Naj vam služijo dobro. Uporabite jih, preoblikujte jih, prilagodite vam in vašim skupinam ter vašem načinu dela in kontekstu. 

Beri naprej
Objavljeno v Media, Naslovne objave, News | Označeno , | Komentiraj

1. spletni supervizijski večer

Supervizijski večer – 7.5.2020

9 članov Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje se nas je sestalo na Supervizijskem večeru z naslovom »Supervizor v virtualnem svetu«.

Namen srečanja je bil raziskati možnosti, ki nam jih ta način dela ponuja. Osredotočali smo se na iskanje možnosti, rešitev, pogledali, kje vseeno so prednosti tovrstnega načina ter skušali iskati načine, kako se soočiti z virtualizacijo širše družbe, ki se odslikuje tudi v našem delu.

Beri naprej
Objavljeno v Media, Naslovne objave, News | Komentiraj

ODPOVEDANO!

Beri naprej
Objavljeno v , Marina Ristič | Komentiraj

Študijski dan in skupščina Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje

Na lepo pomladno soboto, 16.3.2019, smo se družili na tradicionalnem študijskem dnevu. V gosteh smo imeli priznano coachinjo Bernardo Potočnik s prispevkom “Coaching – podpora pri našem osebnostnem in profesionalnem razvoju” in dr. Vito Poštuvan iz primorske univerze s prispevkoma “Čuječnost kot psihološka intervencija” in “Etika in etične dileme v superviziji”. Zanimivo delavnico o vplivu temperamentov na komunikacijo je izvedla naša članica Roberta Noemi. Izvolili smo tudi novo (staro) vodstvo društva.

Beri naprej
Objavljeno v Naslovne objave, News, študijski dan | Komentiraj

Dr. Nataša Dernovšček Hafner

Ime in priimek

 

Dr. Nataša Dernovšček Hafner

Naslov Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
Telefonska številka 01 522 26 95
Elektronski naslov natasa.dernovscekhafner@kclj.si
Področje supervizijskega dela/koučinga supervizija v zdravstvu
Supervizijski/koučing model  in oblika razvojno-edukativni model
Izobrazba in usposobljenost dr. psihologije, mag. znanosti s področja psihologije, univ. dipl. psih.
Zaposlitev UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb

1. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Supervizija za zaposlene v zdravstveni in babiški negi : strokovno učno gradivo. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2017. 6 str. [COBISS.SI-ID 4235436]

2. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Pomen supervizije za zaposlene v zdravstveni in babiški negi : vabljeno predavanje na 11. kongresu Zdravstvene in babiške nege Slovenije, 27. 11. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4657324]

3. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Pomen supervizije za zaposlene v zdravstveni in babiški negi = The importance of supervision for the employees in health care and midwifery care. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem : zbornik prispevkov z recenzijo, 11. KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predoslje. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. 2017, str. 285-290.  https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kongres_90let_opt.pdf. [COBISS.SI-ID 4657068]

4. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Supervizija v zdravstvu. V: AJDUKOVIĆ, Marina (ur.). Supervizija za suvremene prakse : knjiga sažetaka. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Zavod za socijalni rad: Biblioteka socijalnog rada. 2018, str. 22. [COBISS.SI-ID 4783276]

 

Objavljeno v Nerazvrščeno, Supervizorji | Komentiraj