Študijski dan in skupščina Društva za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje

Na lepo pomladno soboto, 16.3.2019, smo se družili na tradicionalnem študijskem dnevu. V gosteh smo imeli priznano coachinjo Bernardo Potočnik s prispevkom “Coaching – podpora pri našem osebnostnem in profesionalnem razvoju” in dr. Vito Poštuvan iz primorske univerze s prispevkoma “Čuječnost kot psihološka intervencija” in “Etika in etične dileme v superviziji”. Zanimivo delavnico o vplivu temperamentov na komunikacijo je izvedla naša članica Roberta Noemi. Izvolili smo tudi novo (staro) vodstvo društva.

Beri naprej
Objavljeno v Naslovne objave, News, študijski dan | Komentiraj

Dr. Nataša Dernovšček Hafner

Ime in priimek

 

Dr. Nataša Dernovšček Hafner

Naslov Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana
Telefonska številka 01 522 26 95
Elektronski naslov natasa.dernovscekhafner@kclj.si
Področje supervizijskega dela/koučinga supervizija v zdravstvu
Supervizijski/koučing model  in oblika razvojno-edukativni model
Izobrazba in usposobljenost dr. psihologije, mag. znanosti s področja psihologije, univ. dipl. psih.
Zaposlitev UKC Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb

1. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Supervizija za zaposlene v zdravstveni in babiški negi : strokovno učno gradivo. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2017. 6 str. [COBISS.SI-ID 4235436]

2. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Pomen supervizije za zaposlene v zdravstveni in babiški negi : vabljeno predavanje na 11. kongresu Zdravstvene in babiške nege Slovenije, 27. 11. 2017, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 4657324]

3. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Pomen supervizije za zaposlene v zdravstveni in babiški negi = The importance of supervision for the employees in health care and midwifery care. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Medicinske sestre in babice – ključne za zdravstveni sistem : zbornik prispevkov z recenzijo, 11. KONGRES zdravstvene in babiške nege Slovenije, 2017, Predoslje. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic. 2017, str. 285-290.  https://www.zbornica-zveza.si/sites/default/files/doc_attachments/kongres_90let_opt.pdf. [COBISS.SI-ID 4657068]

4. DERNOVŠČEK HAFNER, Nataša. Supervizija v zdravstvu. V: AJDUKOVIĆ, Marina (ur.). Supervizija za suvremene prakse : knjiga sažetaka. Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Zavod za socijalni rad: Biblioteka socijalnog rada. 2018, str. 22. [COBISS.SI-ID 4783276]

 

Objavljeno v Nerazvrščeno, Supervizorji | Komentiraj

Irena Potočnik

Ime in priimek

Irena Potočnik
Naslov Ulica mesta Grevenbroich 5, 3000 Celje
Telefonska številka 040 833 037
Elektronski naslov Irena.potocnik1@gmail.com
Področje supervizijskega dela/koučinga Ni omejitev
Supervizijski/koučing model  in oblika Skupinska ali individualna supervizija/po dogovoru

Izobrazba in usposobljenost

 

Mag. dipl. socialna delavka, družinska mediatorka, višja svetovalka, predavateljica na Višji ekonomski šoli, smer organizator socialne mreže; zaključila program supervizije s področja socialnega varstva
Zaposlitev Upokojena/prej zaposlena na CSD Celje
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb 30 let vodim skupine starih za samopomoč, širiteljica tečajev Inštitut A. Trstenjaka Ljubljana, organizatorka voditeljev socialne mreže za starostnike, vodim 7 let telovadbo 1000 gibov po dr. N. Grisihnu, 2 objavljena članka v reviji Kakovostna starost in več objav o našem delu v lokalnem časopisu.

 

Objavljeno v Nerazvrščeno, Supervizorji | Komentiraj

Ajda Eiselt Čreslovnik

Ime in  priimek Ajda Eiselt Čreslovnik
Naslov Cesta na Poljane 42b, 1000 Ljubljana
Telefonska številka 031 886 495
Elektronski naslov ajda.eiselt@gmail.com
Področje supervizijskega dela/koučinga medicina, šolstvo
Supervizijski/koučing model  in oblika Razvojno edukativni
Izobrazba in usposobljenost Profesorica defektologije, specialistka supervizije
Zaposlitev CIRIUS Kamnik
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb

·  Podporna vloga supervizije, Socialna pedagogika, 2009.

·  Konfrontacija v superviziji, Socialna pedagogika, 2010.

·  Kreativne tehnike v superviziji, svetovanju in coachingu, Supervizija in koučing, 2010.

·  Etična drža supervizorja, Šolsko svetovalno delo, 2012.

·  Mnogovrstnost vlog v superviziji, Socialna pedagogika, 2014.

 

Objavljeno v Nerazvrščeno, Supervizorji | Komentiraj

Majda Golja

Ime in priimek

 

MAJDA GOLJA

Naslov OLJČNA POT 12, 6330 PIRAN
Telefonska številka 00386 04 631 700
Elektronski naslov Majda.golja@gmail.com
Področje supervizijskega dela/koučinga socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje
Supervizijski/koučing model  in oblika

Razvojno edukativni model z integriranimi spoznanji  teorije izbire in realitetne terapije,

individualna , skupinska  in timska supervizija

Izobrazba in usposobljenost univ.dipl. psihologinja, specialistka supervizije,
Zaposlitev upokojena
Reference (izkušnje, članki) do 5 navedb

Izvajanje supervizije in koučinga  od leta 1995,

sodelovanje v programih usposabljanja supervizorjev pri SZS in FSD,

avtorica člankov o superviziji in   prispevkov – delavnic  na strokovnih srečanjih,

 

Objavljeno v Nerazvrščeno, Supervizorji | Komentiraj