Vesna Selan

 

Elektronski naslov

Telefonska številka

vesna@intia.si, vesna.selan@gmail.com

051 425 078

Področje supervizijskega in koučing dela  Sodstvo, Medicina, Izobraževanje, Gospodarstvo, Turizem
Supervizijski model  in oblika Razvojno edukativni model supervizije, Integrativno sistemski model koučinga
Izobrazba in usposobljenost

Univ.dipl.pravnica

Mag.supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja

Zaposlitev  Intia, Vesna Selan s.p.

Reference (izkušnje, članki)

 

 

 Individualni procesi koučinga v slovenskem in angleškem jeziku s tujimi in domačimi klienti – 2010-2016.Koučing in supervizija v timu podjetja Vinibis d.o.o. – 2012.

Koučing in supervizija v zobozdravstvu, dr. Križnar, Kranj – 2012-2016.

Članki v revijah: Selan, V. (2014). Model narativnega in NLP koučinga: oris in primerjava. V: Socialna pedagogika, 03-04, 18, 153-192, Združenje za socialno pedagogiko.

Vodenje supervizijskih procesov in koučinga Supervizor v Vrtcih Kamnik – 2010.

Supervizor v študijskem procesu programa Pomoč z umetnostjo, Pedagoška fakuleteta, Univerza v Ljubljani – 2015.

Uvajanje supervizije v okviru projekta Izboljševanje kakovosti sodstva (IKS), Vrhovno sodišče RS – izobraževanje vodij supervizijskih skupin –  supervizorka v programu,  2016, 2017

 

 

 

Ta vnos je bil objavljen v Nerazvrščeno, Supervizorji. Zaznamek za trajno povezavo.